Hallingdalskonferansen - Hallingdal Næringshage AS
HallingdalsKonferansen

Hallingdalskonferansen har gjennom flere år utviklet seg til å bli en viktig arena for næringslivet i Hallingdal, offentlige organer og politikk. Konferansen er kjent for å sette lokale næringslivsutfordringer på dagsorden, og å bringe rikspolitiske krefter på scenen for å sette Hallingdals-saker på kartet.

Hallingdalskonferansen fikk egen hjemmeside juni 2022:

Se den her: hallingdalskonferansen.no

Samarbeidspartnere

Konferansen ble gjennomført mandag 30. august 2021
og her er et lite tilbakeblikk...

Næringsprisen 2020

DEFA AS fikk tildelt Næringsprisen 2020 under årets  Hallingdalskonferanse.

Les mer HER 

Hallingdalskonferansen er en årlig konferanse der næringsliv og det offentlige møtes. Det er lagt opp til inspirerende innlegg med ambisjoner om å skape en hyggelig og nyttig møteplass på tvers av miljøer.

Fra Hallingdalskonferansen 2020

Bilder fra konferansen 2020

Foto Paul Lockhart

Rull til toppen