Om Hallingdal Næringshage - Hallingdal Næringshage AS

Hva er Hallingdal Næringshage?

Hallingdal Næringshage er en nettverksbygger og en utviklingspartner, som skal bidra til sunn vekst og utvikling for små og mellomstore bedrifter. Vi kan være en sparringpartner for å utvikle virksomhetene og bedre lønnsomheten generelt, eller vi kan bistå med å dekke konkrete behov. Næringshagen skal være et redskap for å få fart på utviklingsarbeidet for å styrke virksomheten. Vi skaper møteplasser og skal fungere som en koblingsboks mellom bedrifter og kompetanse- og finansieringsmiljø.

Vi kan kartlegge virksomheten, finne flaskehalser og utviklingsmuligheter. I mange tilfeller kan næringshagen og bedriften løse behovene sammen, men vi kan også tilkalle spesialister når det er nødvendig. Fordi vi er en del av det offentlige virkemiddelapparatet kan vi bidra til å søke økonomisk støtte. Slik kan vi bidra til å gjøre terskelen lavere for SMBer til å drive utviklingsarbeid.

Hallingdal Næringshage AS er den lokale delen av det offentlige virkemiddelapparatet gjennom vår tilknytning til Siva SF – Selskapet for industrivekst. Ordninger fra Siva og Innovasjon Norge er fra og med 2020 koordinert med Viken fylkeskommune. 

Vår aktivitet skal bidra til sunn vekst og bærekraftig utvikling i næringslivet i hele Hallingdalsregionen. Vi kan tilby bedrifter veiledning og bistand til utvikling, delfinansiert av det offentlige apparatet. Næringshagen representerer på denne måten et viktig distriktsvirkemiddel.

Ansatte og ressurspersoner i Hallingdal Næringshage

stian bogar profil

Stian Bogar

Daglig leder

Tlf: 97527112

Christin Almestrand

Prosjektleder / Bedriftsveileder
Kontaktperson: Gol

Tlf: 95206190

adnan helja profil

Adnan Helja

Prosjektleder / Bedriftsveileder
Kontaktperson: Flå og Nesbyen

Tlf: 90998229

agnete berg sataslåtten profil

Agnete Berg Sataslåtten

Prosjektleder/Bedriftsveileder

Tlf: 90203019

Tom Roll

Tom Roll

Prosjektleder/Bedriftsveileder
Kontaktperson: Ål og Hol

Tlf: 97686000

Morten Sohlman

Prosjektleder / Bedriftsveileder
Kontaktperson: Hemsedal

Tlf: 97062610

rune resset profil

Rune Resset

Innleid prosjektleder / Miljøfyrtårnkonsulent

Tlf: 40545777

Tor Egil Buøen

Innleid bedriftsveileder

Tlf: 91199637

SIVA

Hvem er Siva?

Start video

Hvem eier Hallingdal Næringshage?

Hallingdal Næringshage AS er et non-profitt selskap, med det statlig eide Siva SF – selskapet for industrivekst, som største eier.

Styret i Hallingdal Næringshage

Anne Grethe Fremgaard

Styreleder

Helge Rustand

Nestleder
Sverre Tragethon Hallingplast

Sverre Tragethon

Styremedlem

Stian Oland

Styremedlem

Ragnar Waalen

Styremedlem

Merete H. Gandrud

Styremedlem

Gudbrand Gulsvik

Styremedlem
Rull til toppen