Tjenester - Hallingdal Næringshage AS

Det naturlige førstevalget av partner, for bedrifter i Hallingdal som ønsker bærekraftig vekst


Hallingdal Næringshage skal være en langsiktig utviklingspartner med kompetanse innenfor forretningsutvikling, nettverksbygging, prosjektarbeid og kapitalsøk.  

Næringshagen er tilstede med minst en lokal representant i alle seks Hallingdal kommunene. Sammen vil vi nå være bedre orientert om det som skjer i hver enkelt kommune.

Våre vedtekter tilsier at de ikke ta ut overskudd, men alt skal gå tilbake til videre utvikling av næringslivet i Hallingdal

Vi er en av 40 næringshager og har tilgang til nasjonalt kompetansenettverk

OG  som en næringshage gi deg unik tilgang til støtteordninger

Bedriftsutvikling

Vår ambisjon er å hjelpe bedriftene med å nå sine mål. Vår kompetanse handler primært om å koble bedriftenes behov med løsninger. Vi skal ha oversikt over hvilke miljø, hjelpemiddel og virkemiddel som finnes, og hva som er relevant for din bedrift. Vi samarbeider med en rekke aktører i Hallingdal og innenfor Siva-strukturen.

Prosjektledelse / prosjektveiledning

Næringshagen er engasjert i flere prosjekter som samarbeidspartner,rådgiver,  fasilitator eller med prosjektledelse.

Nettverk og møteplasser

Vi tror på vekst gjennom samarbeid. Å vokse gjennom nettverk er for mange en god strategi. Kjennskap til hverandre er da en nøkkelfaktor. Derfor skaper vi møteplasser der folk kan dele felles erfaringer, på tvers av bransjer, næringer og geografi. Vi samarbeider med mange aktører for å skape mangfold.

Kapitalsøk

Har du en god idé, men mangler pengene?
Vi hjelper deg med å finne de mulighetene som er tilgjengelig og skal øke aktiviteten innenfor det å skaffe midler til private og offentlige organisasjoner.
Initiativ overfor aktuelle målbedrifter skal medføre at de skal være potensielle mottakere av innovasjonsstøtte fra næringshageprogrammet, skattefunn og andre mulige støtteordninger.

Ja, jeg vil gjerne høre mer om tjenestene til Hallingdal Næringshage

 

Daglig leder Stian Bogar  

 

Rådgivning Flå og Nesbyen

Forretningsutvikling, prosjektarbeid, prosjektledelse Flå og Nesbyen – Adnan Helja og Pauline Dypedokk

Ansvarlig Innovasjonslab og Digitalisering  – Adnan Helja

Ansvarlig kurs og administrasjon – Pauline Dypedokk

 

Rådgivning Gol

Forretningsutvikling, prosjektarbeid, prosjektledelse Gol  – Christin Almestrand 

Ansvarlig Hallingdalskonferansen og Vannhull

 

Rådgivning Hemsedal

Forretningsutvikling, marketing, prosjektarbeid, prosjektledelse Hemsedal – Morten Sohlman 

Ansvarlig markedsføring, kommunikasjon og media

 

Rådgivning Hol og Ål

Forretningsutvikling, prosjektarbeid, prosjektledelse Hol og Ål – Agnete Berg Sataslåtten

Ansvarlig Reiseliv og Destinasjonsutvikling

Forretningsutvikling, prosjektarbeid, prosjektledelse, ledelses rådgivning Hol og Ål – Tom Roll

Ansvarlig Ledelsesutvikling og Strategi kompetanse

 

Innleide Konsulenter 

Rådgivning, forretningsutvikling, prosjektarbeid, prosjektledelse, ledelses rådgivning – Rune Resset

Ansvarlig Det grønne skifte 

 Rådgivning, forretningsutvikling, prosjektarbeid, prosjektledelse, ledelses rådgivning  – Tor Egil Buøen

 

 

 

Rull til toppen